Classes per a nens

Un temps per a tú

Grups reduïts

En aquesta classe es pretén que els nens s’expressin lliurement, desenvolupant la

seva creativitat en un ambient familiar i distés, millorant l’atenció i l’observació tot afavorint la concentració.

Que coneguin el llenguatge plàstic, utilitzant diferents tècniques i materials,

desenvolupant les seves habilitats a través de les manualitats, el dibuix i la pintura.

Els grups són reduïts, cada nen progressa al seu ritme i intentem acompanyar i potenciar les seves capacitats, reforçant allà on mes ho necessiti, donant lloc a una ensenyança molt personalitzada.

!Vine i prova una classe gratis!

Tallers d'Estiu al juliol i setembre